Szkolenia TUSTermin szkolenia:
24-25 sierpnia 2018r
Opłaty:
450 zł
Osoby prowadzące:
Bogdan Mizerski
Beata Grotowska
tel 601-31-71-68, 509-938-519
Miejsce:
Warszawa,
Rolna 165a
 

Certyfikowane Szkolenie TUS

Trener Umiejętności Społecznych

dzieci i młodzieży

 

Niepubliczny Placówka Doskonalenia Nauczycieli Centrum Szkoleń Fundacji Savant  zaprasza na szkolenie z prowadzenia zajęć TUS

 

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, nauczycieli, pedagogów, terapeutów chcących nabyć umiejętności i kwalifikacje do prowadzenia zajęć TUS (trening umiejętności Społecznych).

Zajęcia prowadzone będą przez psychologów, praktyków, którzy od wielu lat prowadzą zajęcia z grupami dziecięcymi i młodzieżowymi.

Tematyka będzie obejmowała metody pracy z dziećmi z ADHD, zespołem Aspergera, a także innymi trudnościami skutkującymi deficytami w zakresie kompetencji społecznych.

Szkolenie zakończone będzie możliwością przystąpienia do egzaminu, który pozwoli uzyskać Certyfikat potwierdzający kwalifikacje do prowadzenia grup.

Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu istnieje możliwość odbycia stażu w naszej Poradni.

Najbliższe szkolenie: 

24-25 sierpnia 2018 r.

Cena:
450 zł

Program szkolenia:

 1. Zakres i cele terapii dzieci
 2. Specyfika zaburzeń
  1. ADHD, objawy osiowe, typowe powikłania
  2. zespół Aspergera, objawy osiowe, typowe powikłania
  3. inne zaburzenia
 3. Emocje u dzieci
  1. zmiany emocji w czasie rozwoju dziecka
  2. konsekwencje zaburzeń emocjonalnych
 4. Kary vs. konsekwencje – co to jest i jak stosować
 5. Zasady
 6. Rola wzmocnień, wzmocnienia pozytywne
 7. Modelowanie zachowań dzieci
 8. Lęk u dzieci, objawy i sposoby radzenia sobie z lękiem
 9. Wybuchy emocjonalne
  1. procedury postępowania w przypadku wybuchu
  2. modele powstawania wybuchów
  3. przyczyny wybuchów
  4. sygnały ostrzegawcze
  5. rozbrajanie
  6. sposoby zachowania wychowawców w czasie wybuchu
 10. TUS – podstawowe założenia
 11. Zabawa grupowa jako forma terapii dla dzieci i młodzieży
 12. Tworzenie grup do realizacji interwencji opartych na zabawie grupowej
 13. Rola terapeuty w trakcie trwania treningu
 14. Wyznaczanie celów dla uczestników oraz grupy
 15. Umiejętności niezbędne w terapii grupowej oraz ich kształtowanie
 16. Strategie formułowania poleceń oraz kształtowanie zachowań dzieci i młodzieży
 17. Trening komunikacji
 18. Nauka umiejętności radzenia sobie z emocjami i stresem
 19. Radzenie sobie z zachowaniami prowokującymi i agresywnymi ze strony uczestników
 20. Pokonywanie trudności
 21. Kształtowanie kompetencji społecznych – scenariusze zajęć, karty pracy
 22. Współpraca z rodziną w procesie rozwoju umiejętności nabytych podczas TUS

Zapisz się

Warunki uczestnictwa:

Po wpisaniu się przez formularz zgłoszeniowy otrzymają Państwo od nas potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz dalsze informacje.

W celu zagwarantowania sobie miejsca na szkoleniu należy wpłacić zadatek w wysokości 100 zł na podany w mailu numer konta bankowego.

Wpłacenie zaliczki jest równoznaczne z wpisaniem uczestnika na listę. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wpłat.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia należy dokonać całkowitej opłaty za dane szkolenie. Uczestnik zostanie wówczas poinformowany drogą mailową o szczegółach szkolenia.